Afspraak maken

Alle spreekuren zijn op afspraak: ook de afspraken met de assistentes en praktijkondersteuners.

Wanneer u een afspraak wilt maken, stelt de assistente u, als onderdeel van de triage, enkele vragen om in te schatten hoe dringend de afspraak is en om het spreekuur goed te plannen. Bij veel voorkomende klachten kan de assistent u een behandeladvies geven. Zij is hiertoe opgeleid.

Per afspraak wordt er 10 minuten voor u gereserveerd. Indien u meer tijd nodig of 2 klachten (hoe klein ook) heeft dan kunt u een dubbel consult aanvragen. Wij werken met 3 huisartsen, u kunt bij allemaal terecht. Wij verzoeken u zoveel mogelijk met dezelfde klachten bij dezelfde huisarts af te spreken.

Onze assistentes hebben een eigen spreekuur op wisselende tijden. Kijk onder kopje "Praktijkassistenten" waar u voor bij hen terecht kunt.

U kunt ook online een afspraak inplannen bij uw huisarts of assistente. Dit kan via het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Klik op  of ga naar www.mijngezondheid.net en log in met uw DigiD.

Afspraken die u zelf inpland via MijnGezondheid.net mogen nooit een spoedeisend karakter hebben! Twijfelt u of uw afspraak spoed heeft of dat uw afspraak kan wachten? Bel met de doktersassistente zodat zij aanvullende vragen kan stellen. Bij levensbedreigende spoed belt u 112 of de spoedlijn (0348-412403 optie 1).

Een afspraak die niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd wordt in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar zal dit niet vergoeden.

Wij hebben de volgende spreekuren:
• Huisartsenspreekuur (dag en avond)
• Assistentenspreekuur
• Diabetesspreekuur (voor patiënten met suikerziekte)
• Hypertensiespreekuur (voor patiënten met een hoge bloeddruk)
• Preventie (voor patiënten met een mogelijk verhoogd risico op Hart en vaatziekte)
• Astma/COPD spreekuur

Klikt u hier als u wilt zien wanneer de huisartsen spreekuren hebben.

Voorbereiden afspraak

Om het gesprek met de huisarts zo goed mogelijk te laten verlopen, is het verstandig vooraf goed op een rij te zetten wat uw klachten zijn en wat u precies met de huisarts wilt bespreken. Door op deze wijze voor te bereiden kunt u de huisarts een goed beeld geven van de klachten en kan hij/zij u zo optimaal mogelijk behandelen. Leest u de volgende vragen door, deze kunnen u helpen bij het voorbereiden van het gesprek:

• Wat is uw klacht / zijn uw klachten waarvoor u de huisarts bezoekt?
• Wanneer is uw klacht begonnen?
• Wat verergert of vermindert uw klacht / klachten?
• Heeft u zelf een vermoeden wat de klacht veroorzaakt?
• Heeft u zelf al iets aan de klacht gedaan?
• Heeft u al eerder medicijnen voor de klacht gebruikt?
• Welke medicijnen gebruikt uw het zij voor de klacht hetzij voor andere klachten?

Huisbezoek aanvragen

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. U kunt hiervoor tussen 8.00 en 10.00 uur bellen om een afspraak maken.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen

Telefonisch consult

U kunt altijd contact met ons opnemen voor vragen. Onze assistenten zullen u ten alle tijden te woord staan en uw advies geven, uitgezonderd tijdens de lunchpauze: van 13.00-13.30 uur . Indien u ons voor 10.30 uur belt kunnen wij indien nodig overleggen met de huisarts. Wij bellen u dan tussen 12.00 - 14.00 uur terug met het antwoord.
Wilt u graag zelf de huisarts aan te de telefoon? Dan verzoeken u wij tussen 8.00 - 10.00 uur te bellen om een afspraak in te plannen. U wordt dan teruggebeld tijdens het telefonische spreekuur tussen 13.00-14.00 uur.
Zorg wel dat u een juist telefoonnummer doorgeeft aan de assistente.

Urine laten controleren

Als u uw urine na wilt laten kijken (bv omdat u denkt dat u een urineweginfectie heeft) graag voor 10:30 uur inleveren. U kunt een potje met uw urine (liefst niet ouder dan 2 uur en anders bewaard in de koelkast) voorzien van opvangdatum/tijd en uw naam en geboortedatum in het speciaal hiervoor bedoelde urineluikje (direct boven aan de trap/uit de lift aan uw rechterhand in de muur) zetten. Meld vervolgens a.u.b. wel bij de assistente dat u urine in het luikje heeft gezet, de assistente zal u vervolgens vragen een vragenlijst in te vullen. De assistente belt u terug met de uitslag en zo nodig de behandeling.

Bij het opvangen van urine gaat het om schone urine (gewassen schaamstreek) en het middelste gedeelte van de urine. Vangt u de urine op in een schoon urinepotje.

Uitslag opvragen

Uitslagen van bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek en röntgenfoto's kunt u opvragen door telefonisch contact op te nemen met de praktijk (ga naar bereikbaarheid)

De uitslagen zijn beoordeeld door uw huisarts. De huisarts geeft na de beoordeling een advies. Dit advies verneemt u via de assistente. Soms wordt u gevraagd om een afspraak te maken op het spreekuur of u wordt teruggebeld, zodat de huisarts de uitslagen persoonlijk met u kan bespreken. Mocht u vragen houden na een advies over een uitslag, dan kunt u altijd een afspraak op het spreekuur maken.

Herhaalrecept aanvragen

Er zijn een aantal mogelijkheden om herhaalrecepten aan te vragen.

• U kunt het via de herhaalreceptenlijn doen, 24 uur per dag, wanneer u ons praktijknummer belt en de optie “herhaalrecepten” kiest.
• U kunt het oude doosje in leveren in de praktijk brievenbus. Wilt u ze bundelen als u meerdere doosjes heeft? Mocht u het oude doosje niet meer hebben: noteer dan uw naam, geboortedatum en de naam van het medicijn op een briefje.
• U kunt via de site van apotheek Montfoort online bestellen. Deze recepten worden dan eerst goedgekeurd door een van de artsen en vervolgens worden ze voor u klaargemaakt.

Wanneer u op een werkdag bij uw huisarts voor 10.00 uur uw herhaalrecepten aanvraagt, dan kunt u deze de eerstvolgende werkdag tussen 16.30 en 17.30 uur bij de apotheek afhalen.

Verwijzing

Verwijzing voor de specialist
Voor een verwijzing naar de specialist heeft u altijd een verwijsbrief (digitaal of op papier) van uw huisarts nodig. Zonder verwijsbrief bestaat de mogelijkheid dat u zelf de rekening van het bezoek aan de specialist ontvangt. De zorgverzekeraar zal deze rekening, zonder verwijzing, niet vergoeden.

Zorg er dan ook voor dat u voorafgaand aan het maken van de afspraak met een specialist contact heeft gehad met uw huisarts over uw klachten en over de mogelijke verwijzing. Een verwijsbrief achteraf regelen met uw huisarts is niet mogelijk.