Afspraak maken

Alle spreekuren zijn op afspraak: ook de afspraken met de assistentes en praktijkondersteuners.

Wanneer u een afspraak wilt maken, stelt de assistente u, als onderdeel van de triage, enkele vragen om in te schatten hoe dringend de afspraak is en om het spreekuur goed te plannen. Bij veel voorkomende klachten kan de assistent u een behandeladvies geven. Zij is hiertoe opgeleid.

Per afspraak wordt er 10 minuten voor u gereserveerd. Indien u meer tijd nodig of 2 klachten (hoe klein ook) heeft dan kunt u een dubbel consult aanvragen. Wij werken met 3 huisartsen, u kunt bij allemaal terecht. Wij verzoeken u zoveel mogelijk met dezelfde klachten bij dezelfde huisarts af te spreken.

Onze assistentes hebben een eigen spreekuur op wisselende tijden. Kijk onder kopje "Praktijkassistenten" waar u voor bij hen terecht kunt.

U kunt ook online een afspraak inplannen bij uw huisarts of assistente. Dit kan via het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Klik op  of ga naar www.mijngezondheid.net en log in met uw DigiD.

Afspraken die u zelf inpland via MijnGezondheid.net mogen nooit een spoedeisend karakter hebben! Twijfelt u of uw afspraak spoed heeft of dat uw afspraak kan wachten? Bel met de doktersassistente zodat zij aanvullende vragen kan stellen. Bij levensbedreigende spoed belt u 112 of de spoedlijn (0348-412403 optie 1).

Een afspraak die niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd wordt in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar zal dit niet vergoeden.

Wij hebben de volgende spreekuren:
• Huisartsenspreekuur (dag en avond)
• Assistentenspreekuur
• Diabetesspreekuur (voor patiënten met suikerziekte)
• Hypertensiespreekuur (voor patiënten met een hoge bloeddruk)
• Preventie (voor patiënten met een mogelijk verhoogd risico op Hart en vaatziekte)
• Astma/COPD spreekuur

Klikt u hier als u wilt zien wanneer de huisartsen spreekuren hebben.